PL | EN

FLOORPOL Z 7 ZACIERANA MECHANICZNIE

 

 • grubość: ca`2mm,3mm lub grubsza

 • powierzchnia: o właściwościach przeciwślizgowych ≥ R9

 • kolorystyka: wielobarwna

 • trudnozapalna 0 klasyfikacja ogniowa: Bfl -s1

 • wykonywana na bazie żywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego

 

Właściwości użytkowe:

 • bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna (odporność na ścieranie, nacisk, uderzenia)

 • bezspoinowość

 • nienasiąkliwość

 • dobra odporność chemiczna

 • łatwość w utrzymaniu czystości

 • przeciwpoślizgowość

 • możliwość uszczelnienia kratek ściekowych i innych elementów jako wykończenie spełniające standardy GMP i HACCP

 • opcja wykończenia styku posadzki ze ścianą wyobleniem lub cokolikiem

 • wysoka estetyka

 

Zastosowanie:

 • przemysł spożywczy, w tym przetwórstwo mięsne, owocowo-warzywne (strefy produkcyjne mokre i suche)

 • przemysł elektromaszynowy i motoryzacyjny, szczególnie powierzchnie narażone na zabrudzenia roopopochodne, smary

 • przemysł poligraficzny (drukarnie, introligatornie, zakłady produkujące opakowania, papiernie)

 • przemysł zbrojeniowy i obiekty wojskowe (garaże dla wozów bojowych, magazyny, warsztaty, zaplecze kuchenne)

 • komunikacja (korytarze, drogi transportowe)

 • magazyny

 • pomieszczenia socjalne, techniczne i gospodarcze

 • parkingi wewnętrzne i garaże narażone na intensywny ruch pojazdów

Galeria:

   

Kolorystyka:

Charakterystyka i parametry techniczne:

Zakład Produkcyjny:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

FLOORPOL Z7 system posadzkowy bezrozpuszczalnikowy, na bazie żywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków.

Odporność na ścieranie BCA:AR 0,5

Twardość powierzchni:klasa Sh100

Skurcz:≤ 2mm/m

Przyczepność: B2,0

Odporność na uderzenie: IR 20

Wydzielanie substancji korozyjnych:SR

Reakcja na ogień:Bfl-s1

FLOORPOLSPOINAKBEKOWAYPTASFALT