PL | EN

PT 130 A-2P (5:1)

KOLOROWA DWUKOMPONENTOWA ŻYWICA EPOKSYDOWA - STRUKTURALNA O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWŚLIZGOWYCH

​Opis produktu:

  • bezrozpuszczalnikowa
  • bardzo dobre właściwości kryjące
  • faktura strukturalna lekko przeciwślizgowa

Charakterystyka:

Posiada bardzo dobre właściwości kryjące, wysoką elastyczność, dobrą odporność na ścieranie. Pokrycia wykonane na bazie PT 130 A-2P (5:1) są przeciwślizgowe. PT 130 A-2P (5:1) w stanie utwardzonym jest odporna na działanie ługów, rozcieńczonych kwasów, roztworów soli, materiałów ropopochodnych. Ma bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży. W przypadku działania promieni ultrafioletowych należy się liczyć ze zmianą tonu koloru. Nie powoduje to zmian właściwości technicznych.

Zastosowanie:

Głównie stosowane do wykonania systemu FLOORPOL 130P-5. Służy jako posadzka powłokowa dla różnego rodzaju podłoży betonowych i jastrychowych. Stosowana jest w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, na powierzchniach narażonych na obciążenia mechaniczne i chemiczne odpowiadające parametrom przyjętym dla konkretnych systemów posadzkowych. Na bazie PT 130 A-2P (5:1) można wykonać posadzki przeciwślizgowe.

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ:pobierz pdf

FLOORPOLSPOINAKBEKOWAYPTASFALT