PL | EN

Ogłoszenie O połączeniu spółek

 

Zarząd Spółki: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000086134, REGON: 090568101, NIP: 5540233756, z kapitałem zakładowym 50.000 złotych, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037), w celu dokonania połączenia w myśl art. 492 § 1 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, tj poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, że w dniu 30 września 2019 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Alfa-kret Sp.z o.o. z siedzibą w Wilcze.

 

PLAN POŁĄCZENIApobierz pdf

 

FLOORPOLSPOINAKBEKOWAYPTASFALT