PL | EN

FLOORPOL 120 SL PRZECIWŚLIZGOWA WIELOBARWNA

 

 

 • grubość: ca` 2,5mm 3,5mm lub grubszy

 • powierzchnia: przeciwślizgowa

 • kolorystyka: wielobarwna połysk

 • trudnozapalna - klasyfikacja ogniowa: Cfl - s1

 • wykonana na bazie żywicy epoksydowej i kruszywa kwarcowego

Właściwości użytkowe:

 • bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna (odporność na ścieranie, nacisk, uderzenia)

 • bezspoinowość

 • nienasiąkliwość

 • dobra odporność chemiczna

 • łatwość w utrzymaniu czystości

 • przeciwpoślizgowość

 • możliwość uszczelnienia kratek ściekowych i innych elementów jako wykończenie spełniające standardy GMP i HACCP

 • opcja wykończenia styku posadzki ze ścianą wyobleniem

 • wysoka estetyka

 

Zastosowanie:

 • przemysł spożywczy, zwłaszcza do pomieszczeń o podwyższonych standardach czystości (przetwórnie owocowo-warzywne, wytwórnie napojów itp.)

 • przemysł motoryzacyjny, w tym warsztaty i serwisy samochodowe

 • przemysł poligraficzny

 • przemysł zbrojeniowy i obiekty wojskowe

 • obiekty logistyczne, w tym intensywnie użytkowane magazyny

 • przemysł farmaceutyczny

 • parkingi wewnętrzne i garaże narażone na intensywny ruch pojazdów

 • obiekty użyteczności publicznej

 • agro obiekty

 

Galeria:

Kolorystyka:

Charakterystyka i parametry techniczne:

Zakład Produkcyjny:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

FLOORPOL 120 SL wersja gładka, wylewana system posadzkowy bezrozpuszczalnikowy, na bazie żywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków.

 

Odporność na ścieranie BCA:AR 0,5

Przyczepność:B1,5

Odporność na uderzenie:IR 20

Wydzielanie substancji korozyjnych:SR

Reakcja na ogień:Bfl-S1

FLOORPOLSPOINAKBEKOWAYPTASFALT