PL | EN

Mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości użytkowe:

 

 • wodoprzepuszczalna, w związku z tym nie wymaga konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega tworzeniu się kałuż

 • gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody opadowej i roztopowej do gruntu
 • umożliwia swobodny przepływ powietrza i wody do układu korzennego drzew i pasaży roślinnych
 • przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy

 • nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody i powietrza>
 • współgra z innymi elementami architektury krajobrazu i obiektami zabytkowymi

 • uniemożliwia porastanie roślinności

 • łatwa w utrzymaniu czystości oraz wytrzymała na mechaniczne czyszczenie

 • nie wymaga kosztownych prac pielęgnacyjnych (w przeciwieństwie do nawierzchni żwirowych, które wymagają systematycznego uzupełniania narzutu żwirowego i pielenia)
 • odporna na mróz i sól drogową stosowaną przy odladzaniu

 • nie sprawia trudności w eksploatacji i naprawie

 • rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni publicznej
 • umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej przestrzeni

Zastosowanie:

 

 • alejki spacerowe i parkowe
 • ścieżki rowerowe i miejsca postojowe dla rowerów
 • skwery, deptaki, podwórka miejskie, atria
 • bulwary
 • strefy rekreacyjne i przestrzeń aktywnego wypoczynku
 • aranżacja zewnętrznego otoczenia budynków
 • zielone dachy
 • tarasy na gruncie
 • opaski wokół drzew
 • place zabaw (za wyjątkiem stref bezpiecznego upadku)
 • parkingi dla samochodów osobowych

 

 

 

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia minerlano-epoksydowa EKOWAY ze względu na swój naturalny wygląd i  parametry techniczne doskonale sprawdza się na terenach zielonych (parki, ogrody), terenach rekreacyjnych (nabrzeża rzek i jezior). To najwyższej jakości nawierzchnia mineralno-epoksydowa przeznaczona na ścieżki i alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, trasy dla rolkarzy, deptaki oraz skwery.

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostępnych w polskich kopalniach i odpowiednio zmodyfikowanej bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nadającej nawierzchni wysoką trwałość, przez co jej właściwości fizyko-mechaniczne są niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY odznacza się niezwykle wysokim aspektem ekologicznym i estetycznym. Jest w pełni przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga konstruowania systemów odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, niezmienny kształt przy zmiennych warunkach pogodowych panujących w Polsce. Nie wypłukuje się, nie powstają na niej kałuże, koleiny. Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością. Badania przeprowadzone w Instytucie Budowy Dróg i Mostów pokazują, iż po 150 cyklach zamrażania i odmrażania nawierzchnia nie wykazuje uszczerbku w masie ani spadku wytrzymałości. Ponadto jest w pełni odporna na sól drogową.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY jest materiałem posiadającym znak budowlany B – Krajową Ocenę Techniczną oraz pozytywną ocenę IBDiM w Warszawie, jako materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych.

Równa i stabilna powierzchnia nawierzchni EKOWAY jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, dziecięcych, rowerów i rolek, co bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

 

Zakład Produkcyjny:                                                                         Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

 

EKOWAY wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych i bezrospuszczalnikowj żywicy epoksydowej do budowania ścieżek rowerowych, ogrodowych i miejskich, podjazdów, tarasów na gruncie

Wytrzymałość na ściskanie ≥20,0 MPa (PN-EN 1015-11)

Stan nawierzchni EKOWAY po 150 cyklach zamrażania i odmrażania bez zmian - brak uszkodzeń

Stopień mrozoodporności ≥ F150 (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)

Nasiąkliwość ≤3,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/22)

Ścieralność ≤1,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/8)

Szorstkość SRT ≥35(PN-EN 1436)

 

Kolorystyka

żwir szary
żwir szary
żwir żółty
żwir żółty
żwir mietkowski
żwir mietkowski
szary granit
szary granit
serpentynit
serpentynit
gabro
gabro
melafir
melafir
bazalt
bazalt

Galeria

   
FLOORPOLSPOINAKBEKOWAYPTASFALT