PL | EN

Mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości użytkowe:

 

 • wodoprzepuszczalna, w związku z tym nie wymaga konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega tworzeniu się kałuż

 • gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody opadowej i roztopowej do gruntu
 • umożliwia swobodny przepływ powietrza i wody do układu korzennego drzew i pasaży roślinnych
 • przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy

 • nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody i powietrza>
 • współgra z innymi elementami architektury krajobrazu i obiektami zabytkowymi

 • uniemożliwia porastanie roślinności

 • łatwa w utrzymaniu czystości oraz wytrzymała na mechaniczne czyszczenie

 • nie wymaga kosztownych prac pielęgnacyjnych (w przeciwieństwie do nawierzchni żwirowych, które wymagają systematycznego uzupełniania narzutu żwirowego i pielenia)
 • odporna na mróz i sól drogową stosowaną przy odladzaniu

 • nie sprawia trudności w eksploatacji i naprawie

 • rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni publicznej
 • umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej przestrzeni

Zastosowanie:

 

 • alejki spacerowe i parkowe
 • ścieżki rowerowe i miejsca postojowe dla rowerów
 • skwery, deptaki, podwórka miejskie, atria
 • bulwary
 • strefy rekreacyjne i przestrzeń aktywnego wypoczynku
 • aranżacja zewnętrznego otoczenia budynków
 • zielone dachy
 • tarasy na gruncie
 • opaski wokół drzew
 • place zabaw (za wyjątkiem stref bezpiecznego upadku)
 • parkingi dla samochodów osobowych

 

 

 

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia minerlano-epoksydowa EKOWAY ze względu na swój naturalny wygląd i  parametry techniczne doskonale sprawdza się na terenach zielonych (parki, ogrody), terenach rekreacyjnych (nabrzeża rzek i jezior). To najwyższej jakości nawierzchnia mineralno-epoksydowa przeznaczona na ścieżki i alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, trasy dla rolkarzy, deptaki oraz skwery.

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostępnych w polskich kopalniach i odpowiednio zmodyfikowanej bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nadającej nawierzchni wysoką trwałość, przez co jej właściwości fizyko-mechaniczne są niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY odznacza się niezwykle wysokim aspektem ekologicznym i estetycznym. Jest w pełni przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga konstruowania systemów odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, niezmienny kształt przy zmiennych warunkach pogodowych panujących w Polsce. Nie wypłukuje się, nie powstają na niej kałuże, koleiny. Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością. Badania przeprowadzone w Instytucie Budowy Dróg i Mostów pokazują, iż po 150 cyklach zamrażania i odmrażania nawierzchnia nie wykazuje uszczerbku w masie ani spadku wytrzymałości. Ponadto jest w pełni odporna na sól drogową.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY jest materiałem posiadającym znak budowlany B – Krajową Ocenę Techniczną oraz pozytywną ocenę IBDiM w Warszawie, jako materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych.

Równa i stabilna powierzchnia nawierzchni EKOWAY jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, dziecięcych, rowerów i rolek, co bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

 

Zakład Produkcyjny:                                                                         Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

 

EKOWAY wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych i bezrospuszczalnikowj żywicy epoksydowej do budowania ścieżek rowerowych, ogrodowych i miejskich, podjazdów, tarasów na gruncie

Wytrzymałość na ściskanie ≥20,0 MPa (PN-EN 1015-11)

Stan nawierzchni EKOWAY po 150 cyklach zamrażania i odmrażania bez zmian - brak uszkodzeń

Stopień mrozoodporności ≥ F150 (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)

Nasiąkliwość ≤3,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/22)

Ścieralność ≤1,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/8)

Szorstkość SRT ≥35(PN-EN 1436)

KARTA KATALOGOWApobierz pdf

LISTA REALIZACJIpobierz pdf

Kolorystyka

żwir szary
żwir szary
żwir żółty
żwir żółty
żwir mietkowski
żwir mietkowski
szary granit
szary granit
serpentynit
serpentynit
gabro
gabro
melafir
melafir
bazalt
bazalt

Galeria

   
FLOORPOLSPOINAKBEKOWAYPTASFALT