PL | EN

Fuga epoksydowa DO nawierzchni kamiennej

Epoksydowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa spoina do wypełniania fug kostki brukowej z kamienia naturalnego i klinkieru

 

Dla intensywnego ruchu kołowego (zatoki autobusowe, pierścienie rond, buspasy, skrzyżowania, place) głębokość wypełnienia szczelin 2/3 wysokości kostki/ płyty kamiennej.

Właściwości użytkowe:

 

 • trwała i wytrzymała na dużeobciążenia

 • mrozodporna

 • nienasiąkliwa

 • odporna na produkty ropopochodne i sól drogową stosowaną przy odladzaniu

 • wytrzymała na maszynowe czyszczenie i odporna na strumień wody pod ciśnieniem - nie ulega wypłukiwaniu

 • łatwa w wykonaniu

 • nie brudzi nawierzchni podczas aplikacji

 • całkowicie rozbieralna - dzięki temu kostkę brukową można ponownie wykorzystać

 • nie porasta trawą i chwastami

 • podnosi estetykę nawierzchni brukowych

 • eliminuje ryzyko zapadania obcasów

Zastosowanie:

 

 • strefy ciężkiego i średniego ruchu kołowego (ronda, zatoki autobusowe, wyspy rozdzielające)

 • strefy ruchu pieszego

 • zespoły staromiejskie, rynki, place, dziedzińce wewnętrzne

 • podwórka, ścieżki spacerowe, deptaki, skwery

 • przydomowe podjazdy

 • obiekty ogrodowe 

 

SOLIDBOND jest mieszaniną wysokiej jakości żywic epoksydowych oraz precyzyjnie dobranej frakcji kruszyw mineralnych. Budowa spoiny SOLIDBOND sprawia, że jest ona nienasiąkliwa, co wyróżnia ją w stosunku do materiałów zbudowanych na bazie cementu.

SOLIDBOND spełnia najważniejsze wymogi, działań podejmowane w zakresie rewitalizacji układów przestrzenno-urbanistycznych. Doskonale sprawdza się jako fuga epoksydowa do kostki brukowej z kamienia naturalnego i klinkieru, zwłaszcza na płytach rynków, placach, wewnętrznych dziedzińcach, deptakach w parkach miejskich i zdrojowych wybrukowanych naturalnym kamieniem.

Z powodzeniem wykorzystywana jest przy budowie i modernizacji sieci dróg wojewódzkich, krajowych, powiatowych i autostrad. W inżynierii drogowej, jako spoina żywiczna znajduje zastosowanie przy ciągach pieszo-jezdnych, miejscach parkingowych dla TIR-ów i samochodów osobowych, pierścieniach rond, zatokach autobusowych i wszystkich innych miejscach wybrukowanych naturalnym kamieniem i narażonych na intensywne obciążenie ruchem kołowym.

Spoina żywiczna SOLIDBOND jest trwała, wytrzymała na maszynowe czyszczenie, odporna na mróz oraz sól drogową. Zapobiega porastaniu chwastów i wypłukiwaniu się fug w przestrzeni między kamieniami. Znacząco podnosi estetykę nawierzchni oraz poprawia komfort użytkowania (m.in. zapobiega zapadaniu się obsaców  w przestrzenie pomiędzy kostkami, czy też ułatwia przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym).

SOLIDBOND jest materiałem posiadającym znak budowlany B – Aprobatę Techniczną oraz pozytywną ocenę IBDiM w Warszawie, jako materiał dopuszczony do stosowania w drogownictwie.

Zakład Produkcyjny:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

SOLIDBOND epoksydowa, dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa spoina do wypełniania fug kostki brukowej z kamienia naturalnego i klinkieru  

Wytrzymałość na ściskanie po 48 h (metoda badań wg PN-B-04500: 1985) ≥ 25 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (metoda badań wg PN-B-04500: 1985) ≥ 30 MPa

Wytrzymałość na zginanie ≥ 8 MPa

Punkt mrozoodporny: odporność na działanie mrozu ≥ F150

Stan spoiny SOLIDBOND po 150 cyklach zamrażania i odmrażania bez zmian- brak uszkodzeń

Nienasiąkliwa (wg procedury badawczej IBDiM Nr PB/TB-1/22:2008)

 

 

Kolorystyka

 

Kolor standard:

Piaskowy (1)
Piaskowy (1)

Kolory specjalne:

Jasnoszary (2)
Jasnoszary (2)
Szary (3)
Szary (3)
Grafitowy (5)
Grafitowy (5)

Galeria

  
FLOORPOLSPOINAKBEKOWAYPTASFALT