PL | EN

FLOORPOL 120 SL/AST PRZECIWŚLIZGOWA

 • grubość: ca`2,5mm

 • powierzchnia: przeciwślizgowa połysk

 • kolorystyka: wielobarwna

 • trudnozapalna - klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1

 • rezystancja upływu RU≤1x106Ω - do stref zagrożonych wybuchem (ozn. 0, 1, 2, 20 i 21, 22) oraz stref niezagrożonych wybuchem, w których wymagana jest ochrona przed elektrycznością statyczną

 • zawiera siatkę miedzianą odprowadzającą ładunki elektryczności statycznej

 • wykonywana na bazie żywicy epoksydowej

Właściwości użytkowe:

 • spełnia najostrzejsze wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną

 • bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna (odporność na ścieranie, nacisk, uderzenia)

 • bezspoinowość

 • nienasiąkliwość

 • dobra odporność chemiczna

 • łatwość w utrzymaniu czystości

 • przeciwpoślizgowość

 • możliwość uszczelnienia kratek ściekowych i innych elementów jako wykończenie spełniające standardy GMP i HACCP

 • opcja wykończenia styku posadzki ze ścianą wyobleniem

 • wysoka estetyka

Zastosowanie:

 • przemysł elektroniczny, np. hale montażu elektronicznego, stanowiska obsługi czułych urządzeń elektronicznych

 • przemysł farmaceutyczny

 • przemysl spożywczy, szczególnie spirytusowy i zbożowy

 • pomieszczenia pracy czułego sprzętu elektronicznego, aparatury pomiarowo-kontrolnej, komputerów

 • strefy produkcyjne suche, np. lakiernie proszkowe

 • obiekty wojskowe, w tym infrastruktura naziemna lotnisk, składy amunicji, magazyny paliw

 • magazyny alkoholu, gazu, materiałów pylistych

Galeria:

   

Kolorystyka:

Z_715
Z_715
Z_724
Z_724
Z_744
Z_744
Z_758
Z_758
Z_764
Z_764
Z_775
Z_775

Charakterystyka i parametry techniczne:

Zakład Produkcyjny:

Przedsiębiorstwo Handlu ZagranicznegoPOL-TRADE Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

FLOORPOL 120 SL/AST system posadzkowy bezrozpuszczalnikowy, na bazie żywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków.

Rezystancja upływu: RU≤1x106

Odporność na ścieranie BCA:AR 0,5

Przyczepność: B2,0

Odporność na uderzenie: IR 17

Wydzielanie substancji korozyjnych:SR

Reakcja na ogień:BflS1

FLOORPOLSPOINAKBEKOWAYPTASFALT